Czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:
– zapoznać się z zakresem pracy przewidywanej przy wykorzystaniu dźwignika,
– przygotować w pobliżu dźwignika niezbędne narzędzia, sprzęt oraz części zamienne i materiały.

Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.