Przepisy na co dzień

Przepisy bhp stanowią część składową prawa pracy. Osobne – dotyczą kobiet i najmłodszych pracowników i zawierają między innymi wykaz prac, przy których nie wolno ich zatrudniać. Za naruszenie przepisów bhp grozi odpowiedzialność karna lub przynajmniej dyscyplinarna, dlatego tak ważne jest doradztwo bhp. Przepisy nie zawsze są przestrzegane, mimo że dba o to zespół bhp, łamanie zasad występuje wcale nie sporadycznie.

Zagadnieniami BHP w skali międzynarodowej zajmuje się międzynarodowa organizacja pracy, która prowadzi w tej dziedzinie badania, doradztwo bhp i opracowuje odpowiednie przepisy. Będą one jednak martwe, jeśli człowiek nie będzie ich stosował i przestrzegał. Bezpieczeństwo pracy zależy przede wszystkim od ludzi, od ich solidności wobec przepisów i współpracowników.

Opublikowano Nadzór BHP | Otagowano , , | Skomentuj

Bezpieczna praca na wsi

Czy ktoś przyglądał się kiedykolwiek, jak wygląda przestrzeganie przepisów bhp w warunkach domowych na wsi? Żaden nadzór bhp tam nie funkcjonuje, nikt nie kontroluje, nie pomaga w poznawaniu sposobów przestrzegania przepisów bhp na co dzień. Prace w polu – traktorzysta wyjeżdża do orki czy zasiewu. Czy ma sprawną maszynę? Czy dba o to, żeby nikt nie podszedł tam, gdzie on pracuje? Żniwa – to samo. Czy nie bywają tam przypadki potrąceń, skaleczeń? Statystyki są dość niepokojące, są nawet przypadki ciężkich urazów, dlatego, że nie przestrzega się podstawowych zasad bhp.

A w domu – gospodynie – czy pamiętają o możliwych skutkach nieprzestrzegania podstawowych zasad bhp? Niemal każdej z nich zdarza się czasem oparzenie rąk. A idąc do ogródka, zapominają osłonić ręce. Tutaj nikt nie przypomina zasad bhp a nadzór bhp musi być sprawowany we własnym zakresie. Może warto zainteresować np. Koło Gospodyń Wiejskich – chyba takie są jeszcze na wsiach.

Można np. zaprosić instruktora, który ma czas i ochotę, bo jest na emeryturze, a pracował w tym zawodzie wiele lat, na przykład sprawując nadzór bhp. Nie trzeba tych gospodarzy straszyć, nawet ich specjalnie uczyć. Trzeba im po prostu uświadomić obowiązek dbania o zdrowie własne i swojej rodziny. A może już w szkole podstawowej trzeba o tym mówić. Mamy mechanizację wielu urządzeń technicznych – na wsi także. Tam także trzeba zadbać o świadomość w zakresie bhp na co dzień.

Opublikowano Nadzór BHP | Otagowano , , | Skomentuj

Nie tylko w pracy

Czy bezpieczeństwo i higiena pracy powinna obowiązywać tylko w zakładach pracy? Przecież te normy i wymogi ustalono w trosce o bezpieczeństwo każdego człowieka, który wykonuje jakąś pracę. A więc swoisty nadzór bhp w domu, w pracach polowych, na własnym gospodarstwie. Nie wiem, czy mamy statystykę mówiącą o tym, ile dzieci zostaje poszkodowanych, bo dorośli czegoś nie dopilnowali. A traktorzysta, który wyjechał ze swojego pola na drogę ogólną i spowodował wypadek, czy przestrzegał przepisów bhp?

Prowadzenie samochodu, nawet prywatnego, też jest pracą i tu także trzeba przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przecież kierowca, zanim dostanie prawo jazdy, zdaje egzamin. Czy ma świadomość obowiązków bhp? Siedząc przy biurku chyba nie bardzo można przekraczać przepisy bhp i tu nadzór bhp nie jest konieczny. Ale już siedząc przy maszynie, na własnym polu pracy trzeba pamiętać o zasadach bhp.

Podobno najczęściej alkohol jest przyczyną wypadków wśród kierowców autobusów czy samochodów osobowych. Kto ma kontrolować tego kierowcę? Kto ma przypominać i egzekwować pamięć o zasadach bhp? Czy tu konieczny jest nadzór bhp? Powinniśmy chyba wszyscy już od dziecka wpajać zasady swym najbliższym, czego robić nie wolno. Ale za nauką musi iść własny przykład. Uczmy zatem młode pokolenie własnym przykładem, jak stosować wymogi bhp na co dzień.

Opublikowano Nadzór BHP | Otagowano , , | Skomentuj